Διαχρονική χαρτογράφηση των κύριων τύπων κάλυψης γης και των αλλαγών τους στην Ελλάδα

TitleΔιαχρονική χαρτογράφηση των κύριων τύπων κάλυψης γης και των αλλαγών τους στην Ελλάδα
Publication TypeConference Proceedings
Year of Conference2010
AuthorsKorakaki, E, Ioannis Z. Gitas, Maragou, P, Kalevra, N, Kordopatis, P, Liarikos, K, Zografou, K, Polychronaki, AI, Galidaki, GN, Dimitrakopoulos, K, Tompoulidou, M, Meliadis, M, Minakou, H, Dragozi, E
Conference Name5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και στο χρόνο»
Pagination45
Date Published7-10/10/2010
Conference LocationΠάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών