Εκτίμηση των βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων των πυρκαγιών με τη χρήση της Τηλεπισκόπησης και του εξειδικευμένου λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών BAS2

TitleΕκτίμηση των βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων των πυρκαγιών με τη χρήση της Τηλεπισκόπησης και του εξειδικευμένου λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών BAS2
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsKatagis, TH, Ioannis Z. Gitas
JournalΓεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα
Volume21
Pagination34-43